<П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"  

  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (П(С)БО 7) затверджено наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92

Положення (стандарт)  бухгалтерського  обліку  7  "Основні засоби" визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Інформація про документ:
Прийняття: 27.04.2000
Державна реєстрація: 18.05.2000
Публікації документа: Офіційний вісник України від 09.06.2000, № 21

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"
Наверх
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(14) "35.175.133.127" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "0676b6b0c0ed48b30745df8003c9a55b" }