<П(С)БО
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (НП(С)БО 1) затверджено наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73.

Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів та вводяться нові форми фінансової звітності, які максимально наближені до МСФЗ (Додаток 1 до НП(С)БО):

• Баланс (Звіт про фінансовий стан);

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи);

• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

• Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

• Звіт про власний капітал.

Додаток 2 до НП(С)БО 1 містить аналогічні форми для консолідованої фінансової звітності. Нагадаємо, що до внесених змін материнські підприємства користувалися звичайними формами з відображенням інформації у вписуваних рядках.

Інформація про документ:
Прийняття документа: 07.02.2013
Державна реєстрація: 28.02.2013
Набрання чинності: 19.03.2013
Публікації документа: Офіційний вісник України від 19.03.2013, № 19

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ" (НП(С)БО 1)
Наверх
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(14) "35.175.133.127" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "0bba7bd9c5169f3049d0987a1b006405" }