Образовательный центр ИНФОПОСТ
Viber 0675690955
Ваш персональный консультант
В избранное
ПСБО, рахунки, бухгалтерські консультації

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(13) "46.229.222.51" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "e5b014425d92fb1a17bb53d14163acd0" }

Наверх
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(13) "3.227.240.143" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "4d3297e9926345493dd222b64e8ab295" }