<П(С)БО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" (П(С)БО 8) затверджено наказом Мінфіну від 18.10.1999 № 242.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Інформація про документ:
Прийняття: 18.10.1999
Державна реєстрація: 02.11.1999
Публікації документа: Офіційний вісник України від 19.11.1999, № 44


ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8 "НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ"
Наверх
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(12) "54.81.150.27" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "0468211d63c1788026d85530e97ab926" }