<П(С)БО
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» (НП(С)БО 2) затверджено наказом Мінфіну від 27.06.2013 № 628.

Це Національне положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Норми НП(С)БО 2 застосовуються групою юридичних осіб (далі - група підприємств), яка складається з материнського (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, або групи підприємств, у якій материнське (холдингове) підприємство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Інформація про документ:
Прийняття: 27.06.2013
Державна реєстрація: 19.07.2013
Набрання чинності: 23.08.2013
Публікації документа: Офіційний вісник України від 23.08.2013, № 62

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2 "КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ"
Наверх
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(11) "54.167.15.6" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "52a0c8a93d5fe3f47fedefb90a28bdbd" }